چالشگاه

اینجا کجاست؟

بیشتر بدانید!

چالشگاه چیست ؟

 کریدور ایده تا پدیده

چالشگاه مدل بومی سازی شده برای برگزاری فرایند idea board آن هم به صورت مجازی می باشد و برای اولین بار است که به صورت تخصصی در حیطه علوم سلامت، بهداشت و پزشکی مطرح می گردد

چالشگاه بهترین بستر برای بررسی مسائل و مشکلات موجود در فرایندهای متنوع صنعتی، تولیدی، دانشگاهی، دولتی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و سپس احصاء و جمع آوری راه حل های موجود از طریق ایده پردازی شرکت کنندگان خلاق می باشد.

می توان گفت چالشگاه مستقیم ترین راه ارتباطی بین مسئله و مشکلات با ایده و راه حل های پیشنهادی می باشد و می تواند یکی از بهترین فرایندهای موجود در راستای ارتباط صنعت با دانشگاه به شمار برود

چالشگاه قدمی بزرگ در راه نیل دانشگاه به سمت دانشگاه های نسل سوم به شمار رفته و در توسعه فرآیندها، خدمات، محصولات و کالاهای ملی نقش آفرینی بسزایی خواهد داشت.

شرکت آرمان توسعه آذربایجان نوآور «آرتان» با ابداع فرایند نوآورانه چالشگاه، به ویژه در عرصه دانشگاهی و علوم پزشکی، امیدوار است گامی پایا و پویا در راستای تعالی فرآیندهای عرصه های فناوری، تجاری سازی، استارتاپی و کارآفرینی بردارد.

منتظر ارائه بازخوردها و ارائه چالش‌های شما عزیزان هستیم

آماده ای؟

لیست چالش ها

To become 'unique,' the challenge is to fight the hardest battle which anyone can imagine until you reach your destination